Netherlands
nl

Advanced Bionics— Privacybeleid

1. INTRODUCTIE

Wij vinden uw privacy zeer belangrijk. We begrijpen ook dat privacy voor u zeer belangrijk is. Dit Privacybeleid (“Beleid”) zet het beleid van Advanced Bionics (“AB”, “wij”, of “ons”) uiteen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van informatie verkregen via de AB websites te vinden op www.advancedbionics.com en www.hearingjourney.com (samen de “Site”). Wanneer we verwijzen naar AB, wij of ons, bedoelen we ons volledige bedrijf, inclusief de aangesloten bedrijven en dochterondernemingen.

Bepaalde gedeeltes van de Site bevatten informatie die alleen bedoeld is voor gelicentieerde medische professionals. Dienovereenkomstig behoudt AB zich het recht voor om toegang tot bepaalde gedeeltes van de Site te beperken tot diegenen die zich registreren en voldoen aan de door ons opgelegde eisen.

Dit Beleid behandelt onze privacyvoorschriften met betrekking tot zowel algemeen gebruik van onze Site als gebruik door geregistreerde gebruikers. Door het gebruiken van deze site gaat u akkoord met de voorwaarden van de meest recente versie van dit Beleid. Lees onze algemene gebruiksvoorwaarden om inzicht te krijgen in de algemene regels met betrekking tot uw gebruik van deze Site. Met uitzondering van de informatie in overige disclaimers, beleidsregels, gebruiksvoorwaarden of andere mededelingen op deze Site, vormen dit Beleid en de algemene gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en AB met betrekking tot uw gebruik van deze site. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden die van toepassing kunnen zijn als u gebruikmaakt van diensten of materialen op bepaalde gedeeltes van deze Site, of als u gebruikmaakt van een link op deze Site.


2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN

Persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke Informatie") is informatie die gebruikt kan worden om u te identificeren of om contact met u op te nemen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of soortgelijke informatie. AB verzamelt alleen Persoonlijke Informatie die u vrijwillig met ons deelt, zoals wanneer

(1) u contact met ons opneemt via de Site (door onderaan een formulier op "Verzenden" te klikken),

(2) u uw cv online bij ons indient naar aanleiding van een vacature,

(3) u zich online inschrijft voor een informatiedag of cursus,

(4) u zich inschrijft bij de online winkel om producten te kunnen kopen of,

(5) u zich registreert om toegang te verkrijgen tot die gedeeltes van onze Site die alleen bedoeld zijn voor gelicentieerde medische professionals.


3. GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

Om u te kunnen registreren, dient u ons te voorzien van bepaalde Persoonlijke Informatie, zoals uw naam, beroep, e-mailadres, postadres, titel en de klinische instelling waarmee u verbonden bent. Deze Persoonlijke Informatie wordt gebruikt om uw registratiegegevens te bekijken en te verifiëren. Deze Persoonlijke Informatie kan gebruikt worden om periodieke marketing- en promotieberichten aan u te sturen of om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in dit Beleid. U kunt u altijd uitschrijven voor het ontvangen van deze berichten van ons door de uitschrijvingsprocedures te volgen die hieronder beschreven worden.

Er kan ook gebruikgemaakt worden van uw Persoonlijke Informatie om onze marketingactiviteiten te verbeteren, het gebruik van de Site statistisch te evalueren, onze Site te verbeteren, of de inhoud, lay-out en diensten ervan aan te passen.

 


4. ALGEMEEN

 

Alle informatie die u aan AB verstrekt, dient waar, correct, actueel, niet-misleidend en consistent te zijn en relevant voor het doel waarvoor u de informatie verstrekt. Indien u een geregistreerde gebruiker bent, dient u de bevoegdheid te hebben om de informatie te verstrekken die aan en via de Site verzonden wordt. Tevens dient u te begrijpen en ermee akkoord te gaan dat deze bevoegdheid van tijd tot tijd geverifieerd kan worden.

Indien u uw Persoonlijke Informatie via de Site heeft verstrekt in het kader van een sollicitatie op een functie bij AB, zal deze Persoonlijke Informatie uitsluitend gebruikt worden met als doel u te evalueren en accepteren voor de functie. We kunnen uw Persoonlijke Informatie gedurende enige tijd bewaren. Dit gebeurt echter alleen met als doel uw sollicitatie in overweging te kunnen nemen voor huidige of toekomstige functies bij AB. Deze informatie kan zowel binnen AB gedeeld worden als met dienstverleners die door ons aangesteld zijn om sollicitaties voor vacatures te verzamelen en bewaren.

Indien u via de Site contact opneemt met AB, zullen we de Persoonlijke Informatie verstrekt in uw e-mail alleen gebruiken om antwoord te geven op uw specifieke vraag of op de opmerkingen in uw e-mail. We kunnen uw e-mail gedurende enige tijd bewaren, maar uw Persoonlijke Informatie zal enkel gebruikt worden voor het beantwoorden van uw e-mail.

 

 


5. GEBRUIKSGEGEVENS

De Site houdt automatisch bepaalde informatie bij over uw handelswijze tijdens het bezoeken van de Site. De verzamelde informatie bevat alleen de URL waarvandaan u deze Site heeft bezocht, en de URL die u erna bezoekt. We verzamelen de bijeengevoegde informatie en slaan deze op om de prestatie van onze Site te meten en het design en de functionaliteit van de Site te verbeteren. Deze bijeengevoegde informatie kan ook gedeeld worden met derden om te laten zien hoe de Site gebruikt wordt en voor andere marketingdoeleinden. Indien u een geregistreerde gebruiker bent, kunnen we uw Gebruiksgegevens zowel met als zonder uw Persoonlijke Informatie gebruiken om de prestatie van onze Site te meten en het design en de functionaliteit van de Site te verbeteren. Deze bijeengevoegde informatie kan ook gedeeld worden met derden om te laten zien hoe de Site gebruikt wordt en voor andere marketingdoeleinden.


6. COOKIES

Op dit moment slaat AB niet permanent "cookies" op uw PC op zonder uw toestemming. We gebruiken geen "cookies" om persoonlijke informatie te verzenden. AB kan gebruikmaken van "session cookies". Deze cookies bevatten informatie die in het geheugen van de browser opgeslagen wordt en teruggestuurd wordt aan de betreffende server wanneer u een nieuwe pagina op de Site wilt bezoeken. Een session cookie wordt nooit opgeslagen of op de harde schijf geschreven, en de informatie die een session cookie bevat, is alleen geldig tijdens die ene specifieke sessie. Een session cookie wordt gewist als de browser afgesloten wordt. De meeste webbrowsers accepteren automatisch session cookies, en kunnen veelal zo ingesteld worden dat ze een melding geven als er een session cookie op de browser geplaatst wordt. Er wordt in deze session cookies geen informatie opgeslagen, behalve een identificatienummer dat bij de specifieke sessie hoort.

 


7. GEBRUIK EN OPENBARING

Behoudens de van toepassing zijnde wetten, mogen wij en onze Dienstverleners (zoals hieronder beschreven) uw Persoonlijke Informatie openbaren:

  • Aan derden die niet bij ons aangesloten zijn, maar waarmee een contract bestaat om diensten te verlenen aan of namens AB ("Dienstverleners"), en die zich aan het beleid van AB moeten houden met betrekking tot privacy en de behandeling van uw Persoonlijke Informatie (bijv. verkopers die onze computerdatabase onderhouden of die marketingactiviteiten uitvoeren voor AB die alleen betrekking hebben op de diensten die door AB en de aangesloten bedrijven verleend worden);
  • Aan derden waarvoor toestemming verleend wordt door de van toepassing zijnde wetten of regels; en
  • Aan personen en instellingen werkzaam op het gebied van wetshandhaving, of als onderdeel van een juridische procedure, om onze eigendommen te beschermen of ter bevordering van een onderzoek omtrent het schenden van de regels en het beleid van de Site, ongeautoriseerde toegang tot de Site of ongeautoriseerd gebruik daarvan of andere illegale activiteiten.

Toegang tot dergelijke informatie wordt beperkt tot het doel waarvoor deze informatie aan een aangesloten bedrijf, dochteronderneming of Dienstverlener verleend werd. Dochterondernemingen, Dienstverleners en de bij ons aangesloten bedrijven kunnen over de hele wereld gevestigd zijn. Dienovereenkomstig kan informatie wereldwijd verzonden worden naar landen waar een ander beschermingsniveau van persoonsgegevens geldt dan in de Verenigde Staten.


8. TOESTEMMING TOT VERWERKEN
9. OPT-OUTMOGELIJKHEDEN

Voor het intrekken van toestemming (opt-out) tot

(1) het ontvangen van berichten van AB (behalve de berichten die nodig zijn voor uw gebruik van de Site),

(2) het openbaren van uw persoonlijk identificeerbare informatie aan derden voor marketingdoeleinden, of

(3) andere eerder verleende toestemming voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw persoonlijk identificeerbare informatie, kunt u AB een e-mail sturen via  webmaster@advancedbionics.com.


10. GEGEVENS BEKIJKEN OF WIJZIGEN

Indien u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u verzoeken eerder aan ons verstrekte gegevens te bekijken, wijzigen of verwijderen door uw profiel op het Loginscherm aan te passen of door een e-mail te sturen naar webmaster@advancedbionics.com. Verzoeken om Persoonlijke Informatie te wijzigen of verwijderen moeten door u persoonlijk gedaan worden.


11. ANDERE WEB SITES

Dit Beleid is alleen van toepassing op www.advancedbionics.com en www.hearingjourney.com. AB, en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen kunnen meerdere websites beheren voor verschillende doeleinden en in verschillende jurisdicties, waar lokale wetten van toepassing kunnen zijn. Deze Site bevat links naar zowel sites die bij ons aangesloten zijn als naar niet-AB websites, inclusief toegang tot inhoud, producten en diensten van dergelijke aangesloten en niet-aangesloten sites ("Andere Sites"). Wij raden u aan u vertrouwd te maken met de afzonderlijke privacyvoorschriften en andere voorwaarden van elke site voordat u uw Persoonlijke Informatie verstrekt.


12. VERKOOP OF OVERDRACHT VAN GEGEVENS

In geval van een verkoop, fusie, faillissement, ontbinding, of verkoop of overname van nagenoeg alle activa van AB, kunnen registratiegegevens en/of Gebruiksgegevens die vanaf de Site over u verzameld zijn, worden verkocht aan, toegewezen aan, of overgenomen door de partij die alle of nagenoeg alle vermogens en activa van AB heeft verworven, zodat deze partij het beheer van de Site kan voortzetten, inclusief het beheer van de gedeeltes van de site waarvoor beperkte toegang geldt. Behoudens de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken (opt-out), zoals beschreven in het bovenstaande, stemt u door uw gebruik van de Site en door het aan ons verstrekken van uw gegevens in met de verkoop en overname van uw gegevens zoals beschreven in dit lid.


13. BEVEILIGING

AB neemt de beveiliging van de gegevens die zij verzamelt zeer serieus. AB heeft daarom beleid en procedures met betrekking tot technologie en beveiliging geïmplementeerd om het risico te verminderen op onvoorziene beschadigingen of verliezen, of op ongeautoriseerde openbaring van of toegang tot dergelijke gegevens, zoals redelijkerwijs toepasselijk is voor het betreffende type gegevens.


14. KINDEREN

Onze Site is over het algemeen niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de leeftijd van 13 jaar en AB verzameld niet doelbewust Persoonlijke Informatie van kinderen in deze leeftijdscategorie. Als we gewaarworden dat er een gebruiker onder de leeftijd van 13 jaar is geregistreerd of probeert zich te registreren, zullen we deze gebruiker melden dat hij of zij niet bevoegd is zich te registreren. Vervolgens zullen we de hiermee verband houdende Persoonlijke Informatie verwijderen uit onze bestanden.


15. HERZIENING VAN HET PRIVACYBELEID

AB heeft de eenzijdige bevoegdheid dit Beleid op ieder moment en van tijd tot tijd bij te werken, door het aangepaste Beleid op deze Site te plaatsen. Het aangepaste Beleid treedt in werking op het moment van plaatsing, en uw toegang tot of gebruik van de Site na een herziening zal worden beschouwd als instemming met het aangepaste Beleid. Indien u een geregistreerde gebruiker bent, kunnen aanpassingen aan dit Beleid via e-mail, over via een ander door u gekozen medium, aan u verzonden worden. We raden elke bezoeker aan deze pagina regelmatig te bekijken, met name vóór het verstrekken of wijzigen van Persoonlijke Informatie. Dit Beleid mag niet worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van AB. Dit Beleid is voor het laatst bijgewerkt op 22 maart 2011.


16. CONTACT, VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN

Als u contact wilt opnemen met AB met vragen over privacy, of als u andere vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit Beleid of deze Site, vragen wij u uw bericht te sturen naar: webmaster@advancedbionics.com.


17. BESCHERMING MEDISCHE GEGEVENS V.S. (HIPAA)

We begrijpen dat het merendeel van onze cliënten uit de V.S. valt onder "Gewaarborgde Rechtspersonen" (Covered Entities) van de privacyvoorschriften van de Health Information Portability and Accountability Act (“HIPAA”). Als HIPAA Gewaarborgde Rechtspersonen, zijn onze cliënten wettelijk verplicht om de privacy van alle patiëntengegevens te waarborgen die zij aanmaken of ontvangen. AB heeft afdelingen en bedrijfsonderdelen (“Bedrijfsonderdelen Gezondheidszorg” (Health Care Components)) die de functies van een Gewaarborgd Rechtspersoon uitvoeren of ondersteunen – met name de leveranciersfunctie die auditieve accessoires distribueert en hiervoor claims inzendt (“Gewaarborgde Functies” (Covered Functions)). AB heeft ook afdelingen en bedrijfsonderdelen ("Bedrijfsonderdelen Buiten de Gezondheidszorg" (Non-Health Care Components)) die niet-Gewaarborgde Functies uitvoeren. Zodoende zorgen de regels die afgekondigd zijn conform de HIPAA ervoor dat AB zichzelf kan classificeren als een "Hybride Rechtspersoon" (Hybrid Entity), waardoor alleen de Bedrijfsonderdelen Gezondheidszorg zich aan de HIPAA-reglementen moeten houden. We erkennen de invloed die de HIPAA-privacyreglementen hebben op onze cliënten. We willen graag van deze gelegenheid gebruikmaken om u te laten weten dat AB ernaar zal blijven streven om met u en uw patiënten om te gaan als verantwoordelijke professionals die toegewijd zijn aan het bewaren van de privacy van de gegevens die wij tijdens ons werk ontvangen, conform de van toepassing zijnde wetten en regelgeving.

Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, kunnen werknemers van Advanced AB over de ervaringen van patiënten met onze medische apparatuur in uitlopende situaties gegevens aanmaken, ontwikkelen of ontvangen, waaronder:

  • We verzorgen informatie en technische ondersteuning voor onze producten.
  • We ontvangen vragen en suggesties over onze producten en diensten van patiënten, verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners.
  • We melden patiënten aan voor klinische onderzoeken die we ondersteunen.
  • We verzamelen gegevens conform de eisen van de FDA en andere overheidsinstanties met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van onze apparatuur.
  • We verzamelen, analyseren en heranalyseren onze gegevens om het design, de kwaliteit en het functioneren van onze apparatuur voortdurend te kunnen verbeteren.
  • We hebben trainingsmaterialen over de HIPAA-privacyreglementen beschikbaar gesteld aan onze verkoop- en marketingmedewerkers, en we verwachten van onze medewerkers dat zij de expliciete en impliciete instructies van onze cliënten met betrekking tot incidentele openbaring van beschermde medische gegevens respecteren tijdens het bezoeken van een site van de cliënt.

 

 


Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via webmaster@advancedbionics.com.