Hear the World-stichting

Sonova, de toonaangevende leverancier van technologieën voor hoortoestellen, streeft naar een wereld waarin iedereen kan genieten van geluid en een leven zonder beperkingen kan leiden. De bedrijfsstichting Hear the World draagt bij aan de realisatie van deze ambitie door hulpprojecten voor mensen over de hele wereld te steunen en dan met name voor hulpbehoevende kinderen met gehoorverlies.

Ongeveer een zesde van alle volwassenen en 32 miljoen kinderen lijden aan ernstig gehoorverlies.1 De overgrote meerderheid hiervan woont in landen met lage of middellage inkomens en heeft nauwelijks of geen toegang tot hoorzorg.2 Met name bij kinderen kan gehoorverlies een grote impact hebben op de ontwikkeling van taalvaardigheden en op hun kans op onderwijs en werk.

 

Wereldwijde steun sinds 2006

De Hear the World-stichting zet zich wereldwijd in voor gelijke kansen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met gehoorverlies door middel van financiële steun voor hulpprojecten, hoortoesteltechnologie en expertise. Sinds de oprichting in 2006 heeft de stichting al meer dan 80 projecten in 39 landen gesteund, waarmee duizenden mensen over de hele wereld zijn geholpen.
 

De eerste schenking van een cochleair implantaat - een succesvolle samenwerking met AB

In 2016 kon de Hear the World-stichting voor het eerst in het tienjarige bestaan cochleaire implantaten van Advanced Bionics schenken, zodat ook kinderen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies het wonder dat horen heet kunnen ervaren. Lees meer over de eerste schenking van een cochleair implantaat - een samenwerking tussen de  
Hear the World-stichting en Advanced Bionics .

 

04:42

Gehoorverlies voorkomen

Ongeveer de helft van alle gevallen van gehoorverlies had voorkomen kunnen worden indien er op tijd maatregelen waren getroffen.3 Bij kinderen kan 60 procent van de gevallen van gehoorverlies worden voorkomen en in lage-inkomenslanden is dit zelfs 75 procent.4 In totaal lopen op dit moment meer dan een miljard jonge mensen het risico om gehoorverlies op te lopen vanwege simpelweg onveilige luistergewoonten. De Hear the World-stichting steunt actief de preventie van gehoorverlies via de internationale dag van het gehoor en het oor van de Wereldgezondheidsorgansiatie (WHO) en initiatieven ter vergroting van de bewustwording, zoals het verspreiden van informatie over de risico's van te luide muziek en gratis oordopjes bij concerten in Zwitserland.
 

Meer dan 100 bekende ambassadeurs

Inmiddels steunen meer dan 100 bekende ambassadeurs de stichting door zich door zanger en fotograaf Bryan Adams te laten fotograferen met één hand als schelp achter het oor in de Hear the World-pose, het symbool voor bewust horen. Plácido Domingo, Sting, Tina Turner, Christoph Waltz, Cindy Crawford en Kate Moss zijn enkele van de vele gefotografeerde beroemdheden. Zij zien allen in dat het belangrijk is om de maatschappij meer bewust te maken van het belang van een goed gehoor en de gevolgen van gehoorverlies.

 

Vrijwilligerswerk door medewerkers van  Sonova

Veel van de 14.000 werknemers van Sonova steunen de Hear the World-stichting actief door hun tijd, vaardigheden en kennis in te zetten voor de internationale projecten van de stichting. De meesten merken dat de ervaring als vrijwilliger hun toewijding om levens te veranderen, waardoor ze in eerste instantie in de hoorzorg wilden werken, alleen maar sterker heeft gemaakt. Sinds 2013 hebben ruim 1000 werknemers al 10.000 uur vrijwilligerswerk verricht voor projecten of door actief deel te nemen aan fondsenwervende evenementen.

 

Iedereen kan het wonder dat horen heet schenken

Als u overal ter wereld minderbedeelde kinderen met gehoorverlies wilt helpen, kunt u middels een donatie uw steentje bijdragen. Uw volledige donatie komt rechtstreeks ten goede aan het projectwerk van de stichting; Sonova dekt alle administratiekosten. Alle donaties zijn belastingaftrekbaar, mits dit als zodanig geregeld is in de wet- en regelgeving van het land waarin u woont.

 

Ga voor meer informatie over de Hear the World-stichting naar: www.hear-the-world.com

Bronnen: 1: WHO (2008), 1,4: WHO (2016), 2: WHO (2012), 3: WHO (2015)

Bedankt dat u contact met ons hebt opgenomen om u te helpen bij uw hooroplossingen. U kunt erop rekenen dat onze gemeenschap van audiologen en cochleair implantaat-gebruikers u kan helpen om te horen en gehoord te worden. Een vertegenwoordiger van Advanced Bionics neemt binnenkort contact met u op!

Indien uw vraag onmiddellijke aandacht vereist of als u aanvullende vragen hebt, neem dan contact met ons op via hear@AdvancedBionics.com.

Spreek ons

Onze toegewijde audiologen staan voor u klaar.


AB hecht veel waarde aan uw privacy. We verkopen of dragen uw persoonsgegevens nooit over aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.