MRI-veiligheidsinformatie voor het HiRes™ Ultra 3D cochleair implantaat

De implantaatcomponenten van het HiRes™ Ultra 3D cochleair implantaat zijn MRI-voorwaardelijk.

De externe componenten van het HiResolution™ Bionic Ear System zijn MRI-onveilig en moeten worden verwijderd voordat de patiënt een ruimte met een MRI-scanner betreedt.

  

De HiRes Ultra 3D cochleaire implantaten beschikken over een speciaal ontwikkelde magneet die veilige MRI-scans mogelijk maakt met de magneet op zijn plaats. Hierbij hoeven geen positiewijzigingen van het hoofd te worden aangebracht, hoeft de magneet niet chirurgisch te worden verwijderd en hoeft er geen verbandprotocol gevolgd te worden.

 

Waarschuwingen voor MRI

Patiënten met een HiRes cochleair implantaat mogen niet in de buurt komen van een MRI-scanner, tenzij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De spraakprocessor en zendspoel moeten worden verwijderd voordat de patiënt een ruimte met een MRI-scanner betreedt.
  • Controleer voordat u verdergaat of het implantaat of beide implantaten bij een bilaterale implantatie compatibel zijn voor het uitvoeren van een MRI. Als dit niet het geval is, kan het toestel verplaatsen of beschadigd raken, kan de magneet verplaatsen, of kan de patiënt ongemak of pijn ervaren, of letsel ondervinden.
  • Voor overige MRI-situaties, bijv. als de gebruiker twee verschillende soorten Advanced Bionics cochleaire implantaten heeft (zoals een HiRes Ultra 3D en een HR90k Advantage), moet de gebruiker de MRI-professional informeren over de implantaattypen. Indien de gebruiker niet zeker weet welk implantaattype hij/zij gebruikt, kunt u contact opnemen met de cochleair implantaat-kliniek van de gebruiker, de plaatselijke AB-vestiging of de technische ondersteuning van Advanced Bionics via technicalservices@advancedbionics.com.


OPMERKING: MRI-procedures zijn gecontra-indiceerd voor gebruikers van CLARION (CI en CII) cochleaire implantaten. Voor meer informatie over het uitvoeren van een MRI-scan bij gebruik van een HiRes 90K, HiRes 90K Advantage en HiRes Ultra cochleair implantaat, neemt u contact op met de Technische Ondersteuning van Advanced Bionics.

OPMERKING: de MRI-veiligheid is alleen voor de HiRes Ultra 3D onderzocht. Interacties tussen implantaten anders dan die van Advanced Bionics en de HiRes Ultra 3D tijdens MRI zijn onbekend.

  • De aanbevolen minimale duur tussen een CI-operatie en een MRI-scan is 2 tot 4 weken, zodat een eventuele ontsteking kan verdwijnen.
  • MRI-scans worden niet aanbevolen als de patiënt koorts heeft.
  • Voorzichtig: tijdens de MRI-procedure kunt u pijn, druk of ongemak ervaren. Stel uw arts hiervan op de hoogte indien dit het geval is.
  • Vraag om advies bij uw arts voordat u een MRI ondergaat om de voordelen van MRI af te wegen ten opzichte van andere beeldvormingstechnieken.
  • In gevallen waarbij twee verschillende implantaattypen of -modellen worden gebruikt, moeten de meest beperkende veiligheidscriteria van de twee typen worden gehanteerd naar inzicht van een gekwalificeerde MRI-professional.
  • Het verwijderen van de implantaatmagneet is gecontra-indiceerd voor het HiRes Ultra 3D cochleair implantaat.

 

Tests hebben aangetoond dat het HiRes Ultra 3D cochleair implantaat MRI-voorwaardelijk is. Unilaterale en bilaterale gebruikers met dit apparaat, waarbij de magneet aanwezig is, kunnen met inachtneming van de volgende voorwaarden veilig worden gescand in een horizontaal, hol cilindrisch MRI-systeem met kwadratuurspoel:    

MRI Field Strength

1.5T

3.0T

Maximale Spatial Field Gradient 20 T/m 20 T/m
RMS Gradient Field 34.4 T/s 34.4 T/s
Peak Slew Rate 200 T/m/s 200 T/m/s

Maximum Whole Body Averaged SAR

2.0 W/kg 2.0 W/kg
Maximum Head Averaged SAR 3.2 W/kg 2.6 W/kg

Tijdens testen onder de hierboven beschreven scanomstandigheden produceerde het HiRes Ultra 3D cochleair implantaat een maximale temperatuurstijging van < 3 °C na 15 minuten onafgebroken scannen.

Opmerking: tijdens de scan kunnen patiënten auditieve waarnemingen ervaren. Het wordt aanbevolen om de patiënt goed voor te lichten alvorens deze de MRI ondergaat. De waarschijnlijkheid en intensiteit van de auditieve waarnemingen kan worden verminderd door sequenties met een lagere specifieke absorptiewaarde (SAR) en tragere gradiënt-zwenksnelheden te selecteren.

Het grootste artefact bij 3,0 T is > 15 cm wanneer de beeldvorming onder spin-echo- of gradiënt-echosequenties plaatsvindt. Er zijn kleinere artefacten mogelijk indien andere scanparameters of een niet-magnetische plug wordt gebruikt.

Neem contact op met de technische ondersteuning van Advanced Bionics via technicalservices@advancedbionics.com voor meer informatie over MRI in combinatie met een HiRes Ultra 3D cochleair implantaat.