Poland
pl

Dzieci najlepiej słyszą dźwięk przestrzenny

Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko już posiada jeden implant ślimakowy, czy rozważasz zastosowanie takiego rozwiązania po raz pierwszy, wszczepienie implantów ślimakowych do obu uszu (implantacja obustronna) może zapewnić najlepsze doświadczenia słuchowe.1

Dwa implanty ślimakowe zapewniają2,3

  • Łatwiejsze słyszenie w głośnym otoczeniu, takim jak plac zabaw
  • Poprawa zdolności lokalizacji dźwięku w celu łatwiejszej identyfikacji kierunku, z którego dobiega słyszany dźwięk — alarm, klakson etc.
  • Rozpoznawanie dźwięków bez wysiłku, co znacznie ułatwia prowadzenie rozmów
  • Lepsza jakość dźwięku, która pozwala w pełni cieszyć się muzyką

Podróż Rosie do odzyskania słuchu po implantacji obuusznej

„Największą różnicą, jaką zauważyliśmy, było to, że Rosie słyszała dźwięki w głośnym otoczeniu. Jechaliśmy samochodem, ja prowadziłam, opiekunka dziecka głośno rozmawiała, na ekranie włączony był film, a Rosie z łatwością odpowiadała na moje pytania — to było niesamowite!”

— Natasha McDougald, mmatka Rosie, która pierwszy implant otrzymała w wieku 12 miesięcy, a kolejny (po drugiej stronie) w wieku 2 lat

Co dwoje uszu, to nie jedno.

Prawidłowy słuch jest nazywany słyszeniem obuusznym lub binauralnym — z języka łacińskiego „bi” oznacza „podwójny”, a „auris” „ucho”. Dźwięk jest odbierany przez oboje uszu i dostarczany do mózgu, gdzie jest natychmiast przetwarzany, dzięki czemu słuchacz może szybko i odpowiednio zareagować. Po implantacji obustronnej dźwięk jest również odbierany przez oboje uszu i łączony, dzięki czemu dziecko słyszy lepiej niż w przypadku korzystania z jednego implantu.

Dwa implanty ślimakowe łączą dźwięk z obu uszu, aby dzieci ze znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu miały również możliwość słyszenia dźwięku przestrzennego. 

Dzieci, które lepiej słyszą, lepiej się rozwijają

Słyszenie obuuszne gwarantuje optymalny rozwój mowy oraz umiejętności językowych i komunikacyjnych. Stymulacja nerwów słuchowych w obu uszach na wczesnym etapie życia dziecka może wpłynąć korzystnie na ich zdolność do słuchania, mówienia i uczęszczania do szkoły dla dzieci prawidłowo słyszących.

Publikacje poświęcone implantom ślimakowym jasno wskazują, że dzieci i dorośli radzą sobie lepiej z dwoma implantami ślimakowymi niż z jednym.4


Korzyści zapewniane przez implantację dwustronną na każdym etapie życia

Choć zdolność do rozwijania umiejętności językowych jest najsilniejsza we wczesnym dzieciństwie, starsze dzieci, które od kilku lat korzystały z jednego implantu, również mogą czerpać wiele korzyści z implantacji dwustronnej. 


Sukces Jake’a dzięki wszczepieniu dwóch implantów


„Zaczęłam myśleć o wszczepieniu u niego drugiego implantu, gdy zaczął czerpać korzyści z pierwszego. W dniu włączenia drugiego implantu Jake nie chciał zdjąć procesora Harmony, ponieważ pomagał mu słyszeć dźwięki w tle. Wszczepienie drugiego implantu było najlepszą rzeczą, jaką zrobiliśmy — oczywiście oprócz wszczepienia pierwszego”.

— Jane Foreman,, matka Jake’a, który pierwszy implant otrzymał w wieku 5 lat, a kolejny (po drugiej stronie) w wieku 13 lat

Lepszy słuch dzięki drugiemu implantowi

Jeżeli Twoje dziecko słyszy dobrze na jedno ucho dzięki pierwszemu implantowi ślimakowemu, rozważ korzyści, jakie może przynieść wszczepienie drugiego implantu. Dzięki dwóm implantom ślimakowym dziecko będzie odbierać bogatszy, bardziej przestrzenny dźwięk i poprawi umiejętność słyszenia cichych dźwięków.2,3

Dzieci z dwoma implantami ślimakowymi:

  • Słyszą lepiej w głośnym otoczeniu, np. w klasie i na placu zabaw. Dzięki temu mogą skupić się na ważnych rzeczach, takich jak nauka lub zabawa.
  • Uczą się mówić w sposób bardziej naturalny. Obuusznie wszczepione implanty ślimakowe doprowadzają dźwięk przestrzenny do mózgu dziecka w kluczowych okresach rozwoju mowy i języka.
  • Łatwiej lokalizują źródła dźwięku. Są w stanie precyzyjniej określić lokalizację dźwięku, np. głosu przyjaciela czy alarmu, aby skierować się w jego stronę, dzięki czemu czują się pewniej w sytuacjach społecznych, a Ty czujesz się spokojniej.
  • Rozpoznawanie dźwięków bez wysiłku. Mniejszy wysiłek oznacza, że dziecko będzie się mogło skupić na nauce.
  • Optymalne rozpoznawanie dźwięku z dowolnego miejsca. Gdy dziecko słyszy dobrze po obu stronach, nie musi specjalnie się ustawiać, aby wychwycić dźwięk „dobrym” uchem.

Wyniki badań potwierdzają zalety implantacji obuusznej

Wyniki badań klinicznych potwierdzają, że implantacja obuuuszna przyniesie Twojemu dziecku znaczne korzyści, nie tylko teraz, ale także w przyszłości, gdy jako osoba dorosła podejmie pracę, będzie uczestniczyć w różnych wydarzeniach, spotykać się ze znajomymi, czy opiekować dziećmi.


Rozpoznawanie dźwięku w wymagających sytuacjach

Dzięki dwóm implantom ślimakowym dorośli mogą rozmawiać z przyjaciółmi i partnerami biznesowymi w głośnych restauracjach, na dużych przyjęciach i różnych spotkaniach. Osoby dorosłe korzystające z dwóch implantów ślimakowych słyszą znacznie lepiej w głośnym otoczeniu niż osoby z tylko jednym implantem.

Odsetek osób dorosłych, u których odnotowano poprawę słuchu po wszczepieniu drugiego implantu w porównaniu do stosowania jednego implantu w ramach trzech testów słuchania mowy w warunkach hałasu o różnym natężeniu.1


Lepsze rozpoznawanie mowy

Dorośli odbiorcy łatwiej rozpoznają mowę, gdy korzystają z dwóch implantów w porównaniu do jednego — nawet w cichym otoczeniu. Od romantycznych kolacji po spotkania z nauczycielami na wywiadówkach — osoby po zabiegu implantacji obuusznej rozpoznają więcej wypowiadanych słów.

Średni wynik w teście rozumienia mowy w cichym otoczeniu po 3, 6 i 8 miesiącach od implantacji u 15 osób dorosłych, którym wszczepiono implanty w obu uszach w tym samym czasie.   W przypadku stosowania dwóch implantów rozumienie mowy jest łatwiejsze i poprawia się z upływem czasu.1


Łatwa i precyzyjna lokalizacja dźwięku

Od syreny karetki pogotowia po klaksony samochodów — osoby ze wszczepionymi dwoma implantami ślimakowymi są w stanie bardziej precyzyjnie określić kierunek dźwięku niż w przypadku stosowania jednego implantu.

Dokładność lokalizacji (prawo-lewo) źródła dźwięku — tylko prawy implant, tylko lewy implant i dwa implanty razem.   Wszczepienie dwóch implantów znacznie poprawia zdolność lokalizacji dźwięku.1


Często zadawane pytania

Firma AB sporządziła listę często zadawanych pytań.   W przypadku innych pytań należy skontaktować się z  oddziałem firmy AB w danym regionie.

1.  Czy wytyczne dotyczące kwalifikacji są inne w przypadku odbiorców implantów ślimakowych wszczepianych obuusznie?
  Nie, wytyczne są takie same niezależnie od tego, czy rozważany jest zabieg wszczepienia jednego czy dwóch implantów.   Aby się dowiedzieć, czy Twoje dziecko jest kandydatem, wykonaj [test internetowy]. 

 

Czy Twoje dziecko kwalifikuje się do wszczepienia implantów ślimakowych?

Weź udział w quizie dla dziecka-kandydata (zaznacz wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz):


 

Jeżeli co najmniej jedno z powyższych stwierdzeń dotyczy Twojego dziecka, może być ono kandydatem do wszczepienia implantów ślimakowych.

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

Thank you for completing the cochlear implant candidacy questionnaire!

Your results show that your child might be a candidate for cochlear implants. Please fill out the quick form below and a AB representative will reach out and answer any questions you may have. We can also put you in touch with individuals who have been through this process already so you know exactly what to expect. We look forward to getting to know you!


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

 

2. Czy będę dobrze słyszeć, korzystając z dwóch różnych procesorów?
  Często przerwa pomiędzy wszczepieniem pierwszego i drugiego (po przeciwnej stronie) implantu ślimakowego trwa rok lub dłużej. Uszy odbierają sygnał dźwiękowy i przekazują go do mózgu. W związku z tym system implantu ślimakowego w każdym uchu może być bardzo skuteczny, ponieważ system jest programowany odpowiednio do potrzeb każdego ucha.
   
3. Czy mózg będzie w stanie połączyć dźwięki z dwóch źródeł, nawet w sytuacji, gdy pierwszy implant został wszczepiony dużo wcześniej?
  Nie ma powodu, aby odkładać zabieg implantacji obustronnej. W przypadku dzieci im szybciej pozyskają możliwość słyszenia dźwięków, tym lepsze wyniki będą osiągać.   W przypadku starszych dzieci, nastolatków i osób dorosłych wszczepienie drugiego implantu jest najlepszą drogą do odzyskania słuchu.3 Wiele osób, które nigdy wcześniej nie słyszały obustronnie, dostrzega natychmiastowe korzyści, które z czasem stają się jeszcze bardziej wyraźne. Zaliczają się do nich: bardziej wyraźna mowa, łatwe rozpoznawanie dźwięków, bardziej naturalna jakość dźwięku i możliwość słuchania muzyki. 
   
4. Jakie zalety będzie miało wszczepienie drugiego implantu u mojego dziecka, które dobrze słyszy i ma prawidłowe wyniki badań po wszczepieniu pierwszego implantu?
  Prawidłowe wyniki badań w klinice nie gwarantują odpowiedniej jakości słyszenia w świecie rzeczywistym. Implant w jednym uchu nie kompensuje ubytku słuchu w obu uszach. Należy pamiętać, że zdolność słyszenia za pomocą obu uszu niesie ze sobą wiele korzyści — możliwość lokalizacji źródła dźwięku, łatwiejsze rozpoznawanie dźwięku w głośnym otoczeniu i przyjemność ze słuchania muzyki.
   
5. Moje dziecko nadal trochę słyszy na ucho, w którym nie wszczepiono implantu. Czy lepiej jest stosować aparat słuchowy w tym uchu czy zdecydować się na kolejny implant ślimakowy?
  Słyszenie resztkowe nie oznacza użytecznego słyszenia, nawet gdy używa się aparatu słuchowego. Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy wszczepienie implantu ślimakowego u pacjenta będzie korzystne, jest badanie przeprowadzone przez specjalistę.   Jeżeli nie masz pewności, czy kwalifikujesz się do obuusznego wszczepienia implantów ślimakowych, skontaktuj się z [oddziałem firmy AB w swoim regionie].
6. Czy zabieg implantacji będzie przebiegał szybciej niż w przypadku pierwszego implantu?
  Zabieg implantacji przebiega inaczej u każdego pacjenta. Podobnie jak technologia, praktyki stosowane podczas zabiegów implantacji są rozwijane i usprawniane. Każda osoba rozważająca wszczepienie implantu ślimakowego powinna omówić zabieg implantacji z przeprowadzającym go zespołem i swoim specjalistą. Więcej informacji na temat Implantacji i powrotu do zdrowia oraz Wstępnej aktywacji.
   
7. Jak mogę pozyskać finansowanie zabiegu wszczepienia drugiego implantu?
  Opcje finansowania i pokrycie ubezpieczeniowe różnią się w zależności od regionu. Skontaktuj się z oddziałem firmy AB w swoim regionie, aby dowiedzieć się więcej.. 

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada

AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.


Piśmiennictwo

1.

Koch DB, Soli SD, Downing M, and Osberger MJ. 2009. Simultaneous Bilateral Cochlear Implantation: Prospective Study in Adults. Cochlear Implants International (February 26), Cochlear Implants International, n/a. doi: 10.1002/cii.413

2.

EN 45502-2-3:2010. Active Implantable Medical Devices. Particular Requirements for Cochlear and Auditory Brainstem Implant Systems.

3.

Zeitler D, et al. 2008. Speech Perception Benefits of Sequential Bilateral Cochlear Implantation in Children and Adults: A Retrospective Analysis. Otology & Neurotology. 29 (3): 314–325.

4.

Balkany T, Hodges A, Telischi F, et al. 2008. William House Cochlear Implant Study Group: Position Statement on Bilateral Cochlear Implantation. Otology & Neurotology. 29: 107–108.

Talk to a Hearing Healthcare Specialist

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

Contact Advanced Bionics


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Customer Service

Toll Free Phone: (877) 829-0026 US and Canada
TTY: (800) 678-3575

Monday through Friday, 5 a.m. to 5 p.m. Pacific Time

Droga Twojego dziecka