Poland
pl

Czy implanty ślimakowe są odpowiednie dla Twojego dziecka?

Firma Advanced Bionics rozumie, że każdy rodzic wiąże różne nadzieje, oczekiwania i marzenia z przyszłością swojego dziecka. Informacja o tym, że dziecko nie przeszło prawidłowo badania przesiewowego dla noworodków lub odkrycie, że dziecko nie czerpie korzyści ze stosowania konwencjonalnych aparatów słuchowych, może być trudna do zniesienia.

Rozwiązania firmy AB przynoszą nową nadzieję. 

Nowoczesny system implantu ślimakowego firmy AB pomaga dzieciom ze znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu w nauce rozpoznawania dźwięków i mowy, aby mogły uczęszczać do zwykłych szkół i nawiązywać trwające całe życie przyjaźnie z rówieśnikami. 

Wspieranie rozwoju dzieci

Dzieci muszą słyszeć słowa, końcówki wyrazów i struktury gramatyczne niezbędne do rozwoju umiejętności językowych. Na podstawie wyników niezależnego badania stwierdzono, że dzieci korzystające z urządzeń firmy AB radziły sobie lepiej w testach umiejętności słuchowych i językowych podczas pierwszych sześciu miesięcy po wszczepieniu niż dzieci używające konkurencyjnych systemów.1 Wiele dzieci z wszczepionym implantem firmy AB ma takie same szanse na odnoszenie sukcesów szkolnych jak ich rówieśnicy z prawidłowym słuchem. 


Maksymalizacja wczesnego potencjału językowego

Dzieci rozpoczynają naukę języka od dnia swoich narodzin. Do ukończenia 3 roku życia muszą słyszeć około 30 000 słów dziennie, aby rozwinąć umiejętności językowe niezbędne do radzenia sobie w szkole i w życiu codziennym. Ta potrzeba słuchania języka od pierwszych dni życia podkreśla znaczenie wczesnej implantacji u dzieci z głuchotą lub ubytkiem słuchu, w przypadku których stosowanie implantów ślimakowych może być korzystne.2


Firma AB może pomóc w zrównaniu umiejętności językowych

Bez implantu ślimakowego „przepaść” w umiejętnościach językowych pomiędzy dziećmi, które urodziły się z głuchotą lub ubytkiem słuchu, a ich zdrowymi rówieśnikami może się poszerzać z wiekiem. Przepaść tę można nieznacznie zawęzić lub całkowicie wyeliminować poprzez zastosowanie jednego lub dwóch implantów ślimakowych firmy AB u dziecka. 


“Podczas aktywacji systemu Claire się uśmiechała i śmiała. Max często otrzymuje ocenę 100% w testach z pisowni, które są przeprowadzane ustnie”.

—Stephanie Hawkins, mama Maxa, który otrzymał implant, gdy miał 1 rok; oraz Claire, która otrzymała pierwszy implant, gdy miała 1 rok, oraz drugi implant na drugie ucho, gdy miała 3 lata

Implanty i aparaty słuchowe w celu poprawy słuchu

Wiele dzieci może w znacznym stopniu skorzystać ze stosowania implantu ślimakowego w jednym uchu i aparatu słuchowego w drugim — taka technika jest często nazywana stymulacją bimodalną.  W stymulacji bimodalnej stosuje się obie technologie w celu zapewnienia optymalnego efektu, aby umożliwić dziecku maksymalne wykorzystanie jego potencjału. 

Skontaktuj się ze swoim specjalistą, aby omówić, czy w Twoim przypadku bardziej korzystne byłoby wszczepienie implantu ślimakowego w jednym lub obu uszach zamiast aparatu słuchowego.

Odbiór dźwięku przestrzennego dzięki bimodalnemu słyszeniu

Co dwoje uszu, to nie jedno. Wielu pacjentów wybiera  implanty ślimakowe do obu uszu dla swoich dzieci dotkniętych znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu w obu uszach. Dzięki możliwości słyszenia dźwięku przestrzennego dzieci mogą łatwiej się odnaleźć i czuć komfortowo podczas zabawy w głośnych miejscach, takich jak place zabaw, parki i przyjęcia urodzinowe. 

 

 

Czym się różnią implanty ślimakowe od aparatów słuchowych mojego dziecka?

Implanty ślimakowe mogą umożliwić lub przywrócić Twojemu dziecku dostęp do bogatego świata dźwięków. W przeciwieństwie do aparatów słuchowych, które po prostu wzmacniają dźwięk, implanty ślimakowe wykorzystują najnowocześniejszą technologię, by uczynić dźwięk wyraźniejszym i łatwiejszym do zrozumienia.

W przypadku wielu dzieci ze znacznym lub głębokim ubytkiem słuchu aparaty słuchowe nie zapewniają wystarczającej kompensacji uszkodzeń w narządzie słuchu. Implanty ślimakowe pomijają uszkodzoną część ucha wewnętrznego dziecka i przesyłają sygnały dźwiękowe bezpośrednio do mózgu za pośrednictwem nerwu słuchowego. W rezultacie większość odbiorców implantów ślimakowych firmy AB wykazuje poprawę zdolności rozumienia mowy, nawet w głośnym otoczeniu, w porównaniu do osób noszących aparaty słuchowe.

Czy Twoje dziecko kwalifikuje się do wszczepienia implantów ślimakowych?

Weź udział w quizie dla dziecka-kandydata (zaznacz wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz):


 

Jeżeli co najmniej jedno z powyższych stwierdzeń dotyczy Twojego dziecka, może być ono kandydatem do wszczepienia implantów ślimakowych.

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

Thank you for completing the cochlear implant candidacy questionnaire!

Your results show that your child might be a candidate for cochlear implants. Please fill out the quick form below and a AB representative will reach out and answer any questions you may have. We can also put you in touch with individuals who have been through this process already so you know exactly what to expect. We look forward to getting to know you!


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Piśmiennictwo

1.

Bevilacqua et al. Auditory and Language Abilities in Children: Comparison of Two Different Cochlear Implant Systems. Poster Presentation at the 10th International Conference on Cochlear Implant and Other Implantable Auditory Technologies, San Diego, CA April 10-12, 2008. 

2.

Hart B, Risley TR. (1995) Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Brooks Publishing Co, Inc. Baltimore, MD.

Talk to a Hearing Healthcare Specialist

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

Contact Advanced Bionics


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Customer Service

Toll Free Phone: (877) 829-0026 US and Canada
TTY: (800) 678-3575

Monday through Friday, 5 a.m. to 5 p.m. Pacific Time

Droga Twojego dziecka