Co to jest implant ślimakowy?

Firma Advanced Bionics oferuje najbardziej zaawansowany w skali światowej system implantu ślimakowego, który pomoże odzyskać słuch lub doświadczyć dźwięku po raz pierwszy.

Na całym świecie niedosłuch dotyka milionów ludzi w różnym wieku. W wielu przypadkach aparaty słuchowe stanowią realne rozwiązanie tego problemu, jednak w przypadku poważnego niedosłuchu stosowanie aparatów słuchowych jest niewystarczające.

Należy wtedy rozważyć zastosowanie implantów ślimakowych — wyrobów medycznych przywracających słuch tysiącom ludzi na całym świecie.

Co to jest system implantu ślimakowego?

Implant ślimakowy jest wysoce zaawansowanym wyrobem medycznym i jedynym rozwiązaniem umożliwiającym funkcjonalne przywrócenie jednego z pięciu zmysłów.

Implanty ślimakowe stanowią skuteczną alternatywę dla aparatów słuchowych, ponieważ nie bazują one na wzmocnieniu dźwięku. Pozwalają ominąć uszkodzoną część ucha i przywracają słyszenie dzięki elektrycznej stymulacji nerwu.

 

Z czego składa się system implantu ślimakowego?

System implantu ślimakowego składa się z dwóch części. Wewnętrznej, którą jest implant. Zewnętrznej, którą jest procesor dźwięku noszony na uchu lub poza nim.

Jak działa implant ślimakowy?

W pierwszej kolejności system implantu ślimakowego wychwytuje dźwięk z otoczenia za pomocą jednego lub więcej mikrofonów. W przypadku rozwiązań firmy AB mikrofony są umiejscowione z przodu i z tyłu procesora oraz w transmiterze. 

Unikalna technika mikrofonowa firmy AB umożliwia korzystanie ze słuchawek dousznych, słuchawek nausznych i telefonów, a także słyszenie w wodzie i poprawę komfortu słyszenia w hałaśliwym otoczeniu. 

Więcej informacji na temat mikrofonu T-Mic™ 2  i transmitera AquaMic™.      

Dźwięk po wychwyceniu zostaje przetworzony. Procesory dźwięku firmy AB wykorzystują najbardziej zaawansowaną technologię w branży, aby ułatwić słyszenie i wykorzystać jedyną uznaną przez FDA technikę przetwarzania dźwięku do poprawy rozpoznawania mowy w hałaśliwym otoczeniu.

Więcej informacji na temat wiodącego w branży procesu przetwarzania dźwięku firmy AB.

Dźwięk po wychwyceniu zostaje przetworzony. Procesory dźwięku firmy AB wykorzystują najbardziej zaawansowaną technologię w branży, aby ułatwić słyszenie i wykorzystać jedyną uznaną przez FDA technikę przetwarzania dźwięku do poprawy rozpoznawania mowy w hałaśliwym otoczeniu.

Za pomocą elektrody dźwięk przesyłany jest bezpośrednio do nerwu słuchowego. Każda z elektrod firmy AB zapewnia skoncentrowaną stymulację poprzez wykorzystanie technologii sterowania prądowego — oferowaną jedynie przez firmę AB — w celu uzyskania efektu najbardziej zbliżonego do normalnego słyszenia.Więcej informacji na temat technologii implantów i elektrod firmy AB.

Więcej informacji można uzyskać, klikając numery widoczne na ilustracji poniżej.

W pierwszej kolejności system implantu ślimakowego wychwytuje dźwięk z otoczenia za pomocą jednego lub więcej mikrofonów. W przypadku rozwiązań firmy AB mikrofony są umiejscowione z przodu i z tyłu procesora oraz w transmiterze.

Unikalna technika mikrofonowa firmy AB umożliwia korzystanie ze słuchawek dousznych, słuchawek nausznych i telefonów, a także słyszenie w wodzie i poprawę komfortu słyszenia w hałaśliwym otoczeniu.Więcej informacji na temat mikrofonu T-Mic™ 2 i transmitera AquaMic™.

Dźwięk po wychwyceniu zostaje przetworzony. Procesory dźwięku firmy AB wykorzystują najbardziej zaawansowaną technologię w branży, aby ułatwić słyszenie i wykorzystać jedyną uznaną przez FDA technikę przetwarzania dźwięku do poprawy rozpoznawania mowy w hałaśliwym otoczeniu.


 

Więcej informacji na temat wiodącego w branży procesu przetwarzania dźwięku firmy AB.Przetworzony dźwięk przesyłany jest do implantu za pomocą transmitera. Implanty firmy AB opierają się na najbardziej zaawansowanym na świecie układzie obwodów przetwarzania dźwięku, a elastyczność programowania zapewnia niemal nieograniczoną liczbę sposobów przesyłania dźwięku.

Za pomocą elektrody dźwięk przesyłany jest bezpośrednio do nerwu słuchowego. Każda z elektrod firmy AB zapewnia skoncentrowaną stymulację poprzez wykorzystanie technologii sterowania prądowego — oferowaną jedynie przez firmę AB — w celu uzyskania efektu najbardziej zbliżonego do normalnego słyszenia.

Jak działa implant ślimakowy?

Jakiego dźwięku można oczekiwać?

Najlepszym sposobem na poznanie odczuć, jakie towarzyszą użytkownikom na drodze do odzyskania słuchu, jest rozmowa z osobami, które już  przeszły tę drogę. Forum internetowe HearingJourney™ stanowi największą internetową społeczność tworzoną przez osoby, które zetknęły się z implantami ślimakowymi i niedosłuchem. Od 2007 roku portal HearingJourney™ jest głównym forum dyskusyjnym związanym z tematyką implantów ślimakowych i niedosłuchem. Na forum można podyskutować, pożartować, zdobyć wiedzę i opowiedzieć swoją historię. Członkowie tej społeczności chętnie odpowiadają na wszelkie pytania i dzielą się swoimi doświadczeniami.

„Zdolność słyszenia z pomocą implantu ślimakowego jest na tyle wysoka, że Addison bierze udział w szkolnych projektach grupowych i włącza się w działalność rady uczniowskiej, co wiąże się z przebywaniem wśród innych. Dzięki temu czuje się częścią grupy i nie jest wyobcowana”.

—Rachelle Blackmon, matka Addison, której pierwszy implant otrzymała w 20. miesiącu życia, a kolejny (po drugiej stronie) w wieku 8 lat

Ile kosztuje implant ślimakowy?

Koszty implantów ślimakowych są zależne od lokalnych warunków dystrybucyjnych i różnic kursu walut, jak również warunków refundacji. Proszę skontakować się ze swoim przedstawicielem AB w celu uzyskania dalszych informacji.

Jak można poprawić słuch i rozumienie?

Czym dłużej ćwiczysz, tym lepiej słyszysz. Słyszenie przy pomocy implantu ślimakowego można ćwiczyć podczas codziennych zajęć, słuchając dźwięków dochodzących z otoczenia. Proces ten mogą przyspieszyć ćwiczenia rehabilitacyjne. Dzieci robią zwykle duże postępy, pracując z logopedami i innymi specjalistami wykwalifikowanymi w rozwijaniu zdolności słyszenia.

Firma Advanced Bionics oferuje szereg unikalnych, specjalnie zaprojektowanych zasobów multimedialnych dla osób w każdym wieku w celu zwiększenia ich zdolności słyszenia w trudnych warunkach i rozpoznawania trudnych do odróżnienia słów i dźwięków. Zasoby te są dostępne na poświęconej rehabilitacji stronie internetowej TheListeningRoom™.

Implanty ślimakowe firmy Advanced Bionics...

  • Poprawiają zdolność słyszenia w hałaśliwym otoczeniu, od tętniących życiem restauracji do zatłoczonych lotnisk.
  • Są kompatybilne z telefonami komórkowymi, odtwarzaczami MP3 i innymi urządzeniami audio. Dzięki nim możliwa jest rozmowa przez telefon lub śpiewanie w rytm ulubionej piosenki!
  • Są łatwe w użyciu... koniec z małymi bateriami, pokrętłami, przełącznikami i pilotami zdalnego sterowania.
  • Oferują elastyczne opcje noszenia, dostosowane do potrzeb różnych użytkowników — od lekkiej wersji noszonej na uchu do dyskretnej wersji z procesorem ukrytym pod ubraniem bez widocznych elementów zakładanych na ucho.
  • Są przyjazne dla środowiska i wyposażone w łatwe w obsłudze i trwałe akumulatory. 

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada

AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Dziękujemy za kontakt w sprawie rozwiązań wspomagających słuch. Jesteśmy społecznością protetyków słuchu i użytkowników implantów ślimakowych, która pomaga Tobie usłyszeć i zostać usłyszanym w ramach programu Hear and Be Heard™. Przedstawiciel firmy Advanced Bionics skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie!

Pilne zgłoszenia i dodatkowe pytania należy kierować na adres hear@AdvancedBionics.com.

Kontakt z firmy Advanced Bionics


Firma AB traktuje poważnie prywatność swoich klientów. Nie sprzedamy ani nie przekażemy danych osobowych naszych klientów innym firmom w celach marketingowych.

Obsługa klienta

Telefon: +48 537 800 232

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00

Email: implanty@geers.pl

 

 

Skąd wiedzieć, czy implant ślimakowy okaże się pomocny?

Możesz doświadczyć, że słyszenie przy użyciu aparatów słuchowych nie jest wystarczające. Problem z odnalezieniem się w hałaśliwym otoczeniu, prowadzeniem rozmowy przez telefon, słuchaniem ulubionych piosenek czy wykazaniem się swoimi umiejętnościami w miejscu pracy.

W celu podjęcia decyzji o skorzystaniu z technologii implantu ślimakowego należy odpowiedzieć na następujące pytania. Więcej informacji można uzyskać podczas wizyty u specjalisty.

 

Czy kwalifikujesz się do wszczepienia implantów ślimakowych?

Weź udział w quizie dla dorosłego kandydata (zaznacz wszystkie odpowiedzi, z którymi się zgadzasz):


 

Jeżeli co najmniej jedno z powyższych stwierdzeń dotyczy Twojej osoby, możesz być kandydatem do wszczepienia implantów ślimakowych.  

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

Thank you for completing the cochlear implant candidacy questionnaire!

Your results show that you might be a candidate for cochlear implants. Please fill out the quick form below and a AB representative will reach out and answer any questions you may have. We can also put you in touch with individuals who have been through this process already so you know exactly what to expect. We look forward to getting to know you!


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.