Hitta en lösning för din hörselnedsättning

Välj det alternativ som bäst beskriver din hörsel:
 

Ingen hörsel i något öra

 Viss hörsel i något öra
 

Är cochleaimplantat rätt för mig?