Kinderen horen uitstekend met surround geluid

Heeft uw kind al een cochleair implantaat in één oor of overweegt u de eerste aanschaf van cochleaire implantaten? Cochleaire implantaten in beide oren (bilaterale implantatie) kunnen het gehoor optimaal verbeteren.1

Twee cochleaire implantaten kunnen zorgen voor: 2,3

  • Beter verstaan in rumoerige omgevingen, zoals op het schoolplein of in de speeltuin.
  • Het geluid is eenvoudiger te lokaliseren (zoals het bepalen van de richting van een auto, fietsbel, enz).
  • Meer luistergemak, waardoor het minder vermoeiend is om een gesprek te volgen.
  • Hogere geluidskwaliteit, waardoor de drager bijvoorbeeld beter van het volle geluidsspectrum van muziek kan genieten.

 

Hoe Rosie kennismaakte met bilateraal horen

“We merkten een enorme verbetering bij het gehoorvermogen van Rosie in een rumoerige omgeving. Hoewel we in een bestelbus reden met mij achter het stuur en Rosie naast een huilende baby zat en er een dvd werd afgespeeld via een scherm en twee luidsprekers, kon ze mijn vragen toch goed verstaan; het was echt geweldig!”

Natasha McDougald, moeder van Rosie, die met 12 maanden een implantaat en op tweejarige leeftijd een bilateraal implantaat kreeg

Twee oren horen beter dan één

Natuurlijk horen wordt binauraal horen genoemd; 'bi' betekent twee en 'auraal' betreft de oren. Twee oren zijn nodig om het volledige geluidsspectrum op te vangen en door te sturen naar de hersenen, waar het signaal onmiddellijk wordt verwerkt. Hierdoor kan de luisteraar snel en adequaat reageren. Bij een bilateraal implantaat wordt het geluid van beide oren gecombineerd, waardoor uw kind beter kan horen dan met slechts één implantaat.

Twee cochleaire implantaten combineren het geluid van twee oren, waardoor ook zeer ernstig slechthorende en dove kinderen de wereld om hen heen kunnen horen.

Helaas wordt een 2e implantaat nog niet altijd vergoed door de zorgverzekeraars. Uw KNO-arts of audioloog kan u hierover informeren.

Kinderen die meer horen, leren ook meer

Binauraal horen is van groot belang voor de ontwikkeling van de spraak-, taal- en communicatieve vaardigheden van uw kind. Door de gehoorzenuwen in de beide oren van een kind te stimuleren, kan het beter luisteren, praten en leren, net als zijn goedhorende leeftijdsgenootjes.

 
Uit de literatuur over cochleaire implantaten blijkt duidelijk dat bilateraal geïmplanteerde kinderen (net als volwassenen) beter presteren met twee cochleaire implantaten dan met één.4


Bilaterale voordelen in elke levensfase

Hoewel de vaardigheid om taal te leren vooral op jonge leeftijd aanwezig is, kunnen ook oudere kinderen die jarenlang slechts één implantaat hebben gehad, voordeel halen uit het dragen van een tweede implantaat.


Jake is succesvol met twee implantaten

“Ik begon over een tweede implantaat voor Jake na te denken toen ik merkte hoe goed het eerste implantaat hielp. Toen het tweede implantaat van Jake werd geactiveerd, wilde hij de Harmony-processor niet verwijderen omdat die hielp bij het onderdrukken van achtergrondlawaai. Kiezen voor bilateraal was de beste beslissing na het nemen van het eerste implantaat.”

— Jane Foreman, moeder van Jake, die op vijfjarige leeftijd een implantaat kreeg en op zijn dertiende een bilateraal implantaat

Meer horen met een tweede implantaat

Als uw kind weer prima kan horen met een eerste cochleair implantaat, dan is het goed om eens na te denken over de voordelen van een tweede implantaat. Met twee cochleaire implantaten kan het zijn dat uw kind een rijker, ruimtelijker geluid gaat horen en het ook zachtere geluiden beter gaat horen.2,3

Kinderen met twee cochleaire implantaten kunnen:

  • Beter horen in een rumoerige omgeving, zoals het klaslokaal of het schoolplein. Hierdoor kunnen ze zich concentreren op belangrijke zaken, zoals de les... of het spel!
  • Hun spraakvermogen langs natuurlijkere weg ontwikkelen. Bilaterale cochleaire implantaten zorgen ervoor dat stereogeluid naar de hersenen wordt doorgegeven tijdens de cruciale spraak- en taalontwikkelingsfase.
  • De bronnen van geluiden gemakkelijker lokaliseren. Ze zijn beter in staat om de herkomst van een geluid (zoals de begroeting van een vriendje of de claxon van een auto) te bepalen. Hierdoor neemt zowel hun zelfvertrouwen als uw eigen gemoedsrust toe.
  • Luisteren met minder inspanning. Minder inspanning betekent dat uw kind zich op het leren kan concentreren.
  • Overal gaan zitten om optimaal te horen. Als de beide oren goed functioneren, hoeft het kind niet altijd zodanig te gaan zitten dat het 'goede' oor alles opvangt.

 


Onderzoek toont de bilaterale voordelen aan

Klinisch onderzoek toont aan dat bilaterale implantatie voordelen oplevert voor uw kind, niet alleen bij zijn huidige dagelijkse activiteiten maar ook in de toekomst als jonge volwassene: op het werk, tijdens netwerkbijeenkomsten, bij het contact met vrienden en bij de zorg voor de eigen kinderen.


Horen in 'lastige' luistersituaties

Twee cochleaire implantaten helpen volwassenen bij het communiceren met vrienden en zakenrelaties in rumoerige restaurants, op drukke feestjes en zelfs tijdens vergaderingen. Volwassenen die twee cochleaire implantaten gebruiken, horen te midden van omgevingslawaai beter dan met één implantaat.

 

Het percentage volwassenen dat betere resultaten behaalt met twee implantaten in vergelijking met één implantaat, voor drie lspraakverstaanbaarheidstesten in ruis van verschillende moeilijkheidsgraad 1.

 

 


Verbeterde spraakdiscriminatie

Volwassenen kunnen spraak beter onderscheiden wanneer ze niet één maar twee implantaten hebben; dit geldt ook in een rustigere omgeving. Van romantische etentjes tot ouderavonden: volwassenen die bilateraal geïmplanteerd zijn, herkennen meer gesproken woorden.

Gemiddelde woordscores in stilte, 3, 6 en 8 maanden na implantatie bij 15 volwassenen bij wie allebei de oren tegelijkertijd werden geïmplanteerd. Spraak wordt beter verstaan met twee implantaten, en dit vermogen neemt bovendien toe met ervaring.1

 

 


Geluid beter en gemakkelijker lokaliseren

Van ambulancesirenes tot claxons, volwassenen met twee cochleaire implantaten kunnen nauwkeuriger bepalen waar geluiden vandaan komen dan met één implantaat, waardoor ze geluiden ervaren zoals normaalhorende leeftijdsgenoten.

Lokalisatienauwkeurigheid links vs. rechts bij één rechter implantaat, één linker implantaat en beide implantaten samen. De lokalisatie wordt aanzienlijk verbeterd bij het gebruik van twee implantaten.1

 

 


Veelgestelde vragen over bilaterale implantatie

AB heeft een lijst opgesteld met veelvoorkomende vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met het Advanced Bionics Benelux.

1. Zijn de richtlijnen voor het in aanmerking komen anders voor ontvangers van een bilateraal cochleair implantaat?

Nee, de richtlijnen zijn hetzelfde, ongeacht of het om één of twee cochleaire implantaten gaat. Een 2e implantaat wordt echter niet standaard vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.

Komt uw kind in aanmerking voor cochleair implantaten?

Vul onze vragenlijst over geschiktheid voor kinderen in (kruis alle opties aan die van toepassing zijn):


 

Als u één of meerdere van de bovenstaande beweringen hebt geselecteerd, komt uw kind mogelijk in aanmerking voor een cochleair implantaat.

Bedankt dat u contact met ons hebt opgenomen om u te helpen bij uw hooroplossingen. U kunt erop rekenen dat onze gemeenschap van audiologen en cochleair implantaatdragers u kan helpen om te horen en gehoord te worden. Wij sturen u zo spoedig mogelijk een informatiepakket toe!

Indien uw vraag onmiddellijke aandacht vereist of als u aanvullende vragen hebt, neem dan contact met ons op via info.benelux@AdvancedBionics.com.

Bedankt voor het invullen van de cochleaire implantaten kandidaat enquête!

De resultaten van uw enquête wijzen uit dat uw kind mogelijk een kandidaat is voor cochleaire implantaten. Vult u a.u.b. het onderstaande formulier in, zodat een AB-vertegenwoordiger contact met u kan opnemen en uw eventuele vragen kan beantwoorden.Wij kunnen u ook in contact brengen met CI-dragers die het proces zijn doorgegaan en exact weten wat u kunt verwachten.


AB hecht veel waarde aan uw privacy. We verkopen of dragen uw persoonsgegevens nooit over aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

 

2. Kan ik goed horen met twee verschillende processoren?  
  Vaak wachten mensen een jaar of langer voordat ze na hun eerste nog een tweede (bilateraal) cochleair implantaat aanschaffen. De oren vangen het geluid op en sturen dit door naar de hersenen. Een verschillend cochleair implantaatsysteem in elk oor kan prima functioneren omdat het systeem wordt geprogrammeerd voor de unieke luisterbehoeften van elk oor.  
     
3. Kunnen de hersenen de twee geluiden combineren, ook als het al lang geleden is dat ik mijn eerste implantaat kreeg?  
  Er is geen reden om te wachten met het besluit om een bilateraal implantaat te nemen. Bij kinderen geldt: hoe eerder ze geluid kunnen opvangen, des te beter het eindresultaat. Bij oudere kinderen, tieners en volwassenen is de beste hoorervaring gelegen in de ervaringen die worden opgedaan met een tweede implantaat.3 Veel mensen die voor het eerst kennismaken met bilateraal horen, merken onmiddellijk het verschil, zoals helderder spraak, meer luistergemak, natuurlijkere geluidskwaliteit en een herwaardering van muziek.  
     
4. Wat is het voordeel van bilateraal horen voor mijn kind dat nu al goed hoort en met één implantaat voor de luistertest slaagt?  
  'Normaal' testen in een kliniek en goed horen in de echte wereld zijn verschillende dingen. Een implantaat in één oor kan het horen met twee oren niet vervangen. Onthoud dat het horen met twee oren veel voordelen oplevert, zoals het kunnen lokaliseren van de geluidsbron, beter verstaan te midden van ruis en intenser genieten van muziek.  
     
5. Mijn kind heeft nog enig gehoor in het oor zonder implantaat. Is het dan niet beter om in dit oor een hoortoestel te nemen in plaats van nog een cochleair implantaat?  
  Restgehoor wil niet zeggen dat het gehoor bruikbaar is, met of zonder hoortoestel. De beste manier om te achterhalen of een oor gebaat is bij een cochleair implantaat is een onderzoek door een audioloog.
     
6. Verloopt de implantatie sneller dan bij mijn eerste implantaat?  
  De manier waarop de implantatie verloopt, is voor iedereen anders. Net als de technologie kunnen implantatiemethoden veranderen en verbeteren. Iedereen die een cochleair implantaat overweegt, moet de implantatieprocedure en zijn of haar verwachtingen bespreken met het implantatieteam en een audioloog.  
7. Hoe wordt mijn tweede implantaat betaald?
  De financieringsmogelijkheden en verzekeringsdekking kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Een 2e implantaat wordt niet standaard vergoed in Nederland. Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Bedankt dat u contact met ons hebt opgenomen om u te helpen bij uw hooroplossingen. U kunt erop rekenen dat onze gemeenschap van audiologen en cochleair implantaat-gebruikers u kan helpen om te horen en gehoord te worden. Een vertegenwoordiger van Advanced Bionics neemt binnenkort contact met u op!

Indien uw vraag onmiddellijke aandacht vereist of als u aanvullende vragen hebt, neem dan contact met ons op via info.benelux@AdvancedBionics.com.

 

 

 

 

Wij zijn er om u te helpen

Ons toegewijde Advanced Bionics team staat klaar om u te kunnen voorzien van informatie en ondersteuning tijdens het kiezen, krijgen en leven met cochleaire implantaten.

 


AB hecht veel waarde aan uw privacy. We verkopen of dragen uw persoonsgegevens nooit over aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.


Referentie

1.

Koch DB, Soli SD, Downing M, and Osberger MJ. 2009. Simultaneous Bilateral Cochlear Implantation: Prospective Study in Adults. Cochlear Implants International (February 26), Cochlear Implants International, n/a. doi: 10.1002/cii.413

2.

Dunn, C, et al. 2008. Comparison of Speech Recognition and Localization Performance in Bilateral and Unilateral Cochlear Implant Users Matched on Duration of Deafness at Age of Implantation. Ear and Hearing. 29 (3): 352–359

3.

Zeitler D, et al. 2008. Speech Perception Benefits of Sequential Bilateral Cochlear Implantation in Children and Adults: A Retrospective Analysis. Otology & Neurotology. 29 (3): 314–325.

De reis naar horen van uw kind